TO BE NUMBER ONE โรงเรียนภัทรบพิตร ผ่านเข้ารอบระดับประเทศ

พวกเราทำได้ ชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนภัทรบพิตร ได้ผ่านเข้ารอบระดับประเทศในปีนี้ ขอขอบพระคุณทุกๆภาคส่วนที่มี่ส่วนเกี่ยวข้องทำให้เรามาถึงจุดนี้ และเป็นกำลังใจให้พวกเราในระดับประเทศด้วยนะครับ
ความคิดเห็น