โรงเรียนภัทรบพิตร

โรงเรียนภัทรบพิตร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาบุรีรัมย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

ติดต่อเรา

เวลาทำการ

  • ระดับที่เปิดสอน : มัธยมศึกษา
  • วัน-เวลา เปิด-ปิด : จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 16.30 น.