รายงานตัว ม.1ภัทรบพิตร2567

การรายงานตัวนักเรียนชั้น ม.1 ประจำปี 2567 วันที่ 30 มีนาคม 2567 เป็นปรากฎการณ์ที่ไม่ค่อยได้เจอมานาน ที่มีนักเรียนมาสมัครเข้าเรียนเกินโควต้า 320 คน ที่โรงเรียนเปิด 8 ห้อง ๆ ละ 40 คน

มีนักเรียนที่พลาดโอกาสเข้าเรียนยี่สิบกว่าคนในระดับชั้น ม.1 ขอบคุณผู้ปกครองนักเรียน ที่ไว้วางใจฝากบุตรหลานมาเรียนและขอบคุณทีมงานคณะผู้บริหาร คณะครูทุกท่านและนักเรียนทุกคน โรงเรียนภัทรบพิตรจะมุ่งมั่นพัฒนาให้ดียิ่งๆขึ้นต่อไป (ม.4 ยังพอรับได้รีบสมัครด่วนครับโทร044-613655)
ความคิดเห็น