หน้าแรก

ประชาสัมพันธ์งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2561 ระดับชาติ จังหวัดบุรีรัมย์  สนามแข่งโรงเรียนภัทรบพิตร
ระหว่าง วันที่ 6-8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

รายการแข่งขัน หมวดหมู่ : ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่

ID

รายการแข่งขัน

สถานที่

วันที่

เวลา

หมายเหตุ

1

790

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3

โรงเรียนภัทรบพิตร โดมอเนกประสงค์

6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61

08.00-16.30

รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน 08.00 น.

2

791

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโปงลาง ม.4-ม.6

โรงเรียนภัทรบพิตร โดมอเนกประสงค์

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61

08.00-16.30

รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน 08.00 น.

3

792

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.1-ม.3

โรงเรียนภัทรบพิตร ห้องทัศนภัทร ห้อง 222

6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61

08.00-16.30

รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน 08.00 น.

4

793

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวโหวด ม.4-ม.6

โรงเรียนภัทรบพิตร ห้องทัศนภัทร ห้อง 222

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61

08.00-16.30

รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน 08.00 น.

5

794

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.1-ม.3

โรงเรียนภัทรบพิตร หอประชุม

6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61

08.00-16.30

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

6

795

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวพิณ ม.4-ม.6

โรงเรียนภัทรบพิตร หอประชุม

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61

08.00-16.30

รายงานตัวเวลา 08.00 น. เป็นต้นไป

7

796

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.1-ม.3

โรงเรียนภัทรบพิตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126

6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61

08.00-16.30

รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน 08.00 น.

8

797

การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง เดี่ยวแคน ม.4-ม.6

โรงเรียนภัทรบพิตร อาคาร 1 ชั้น 2 ห้อง 126

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61

08.00-16.30

รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน 08.00 น.

รายการแข่งขันหมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่

ID

รายการแข่งขัน

สถานที่

วันที่

เวลา

หมายเหตุ

2

040

การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3

โรงเรียนภัทรบพิตร ห้องรติภัทร ห้อง ห้องรติภัทร

8 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61

09.00-16.30

รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน 08.00 น.

8

114

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3

โรงเรียนภัทรบพิตร ห้องรติภัทร ห้อง ห้องรติภัทร

6 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61

09.00-16.30

-

9

104

การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3

โรงเรียนภัทรบพิตร ห้องรติภัทร ห้อง ห้องรติภัทร

7 ธ.ค. 2561
ลำดับที่ 1 - 61

09.00-16.30

รายงานตัว ณ จุดแข่งขัน 08.00 น.


 

https://play.google.com/store/apps/details?id=air.com.enconcept.echoenglish 

http://202.143.153.156/hrd_demo/

https://drive.google.com/file/d/0BziHBLCORgXAT0dOWXNFMThsYjA/view

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงบทความ 1 - 5 จาก 44 รายการ ดูเพิ่มเติม »

ข่าวการศึกษา


ข่าวสพม.32ข่าวความเคลื่อนไหวจาก รมว.ศึกษาธิการ
   https://www.youtube.com/channel/UCQCMLGJ-nQQr-xZJ4lz6oxg
วารสารโรงเรียน
ระบบฐานข้อมูลศิษเก่า
Facebook สภานักเรียน
    
     แฟนเพจโรงเรียน
         .........................................................

   หน่วยงานการศึกษา
         .........................................................
http://www.obec.go.th/index.php
http://www.onec.go.th/onec_web/main.php
http://210.246.188.154/obec_scd/
http://www.labschools.net/
http://www.worldclassschoolthai.net/
ข่าว                                  .....................................................
http://chomjan1722.blogspot.com/
http://www.moe-news.net/
http://www.norsorpor.com/education.html

       เว็บไซต์ที่น่าสนใจ                   .........................................................
     
      
      
      
    
http://www.thaiteachers.tv/vdo2.php?id=1804
http://www.thaiteachers.tv/tabletseries.php
http://www.thaiteachers.tv/biggest-classroom.php
http://www.thaiteachers.tv/teachers.php

หน้าเว็บย่อย (1): วารสารโรงเรียน
Comments