กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกภัทรบพิตร

กิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลกภัทรบพิตร วันที่ 30 พฤษภาคม 2567

วันที่ 30 พฤษภาคม 2567 โรงเรียนภัทรบพิตร นำโดย นายศุภฤกษ์ พลายงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร พร้อมด้วย นางสาวสร้อยสน นพภารัมย์ นางนภกานต์ วุฑฒยากร และนางสาวกัลยวัญญ์ หฤทัยแจ่มจิต รองผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร คณะครูนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร โดยมีกลุ่มชมรมทูบีนัมเบอร์วัน ,กลุ่มนักเรียนVC และกลุ่มนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ได้ร่วมกันรณรงค์ต่อต่านการสูบบุหรี่ และยาเสพติดอื่นๆโดยการแสดงละคร การทำโปสเตอร์ต่อต้านการเดินขบวนรณรงค์ ทั้งนี้เพื่อให้นักเรียนได้เห็นโทษภัยและตระหนักถึงอันตรายจากการสูบบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่แบบมวน โดยการแสดงละครได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง และยังได้ร่วมเดินขบวนรณรงค์ต่อต่านการสูบบุหรี่ และยาเสพติด ไปยังชุมชนเพื่อให้คนในชุมชนตระหนักถึงพิษภัยของยาเสพติด
สามารถชม รูปภาพเพิ่มได้ใน แฟนเพจ:โรงเรียนภัทรบพิตร   แฟนเพจ:งานประชาสัมพันธ์โรงเรียนภัทรบพิตร แฟนเพจ:งานกิจการนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร
ความคิดเห็น