ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ

โรงเรียนภัทรบพิตร ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการ
รับสมัครระหว่างวันที่ 27-31 พฤษภาคม 2567 
ความคิดเห็น