กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก

กิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”

วันที่ 29 มิถุนายน 2567 โรงเรียนภัทรบพิตรจัดกิจกรรมเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน ภายใต้กรอบแนวคิดและคำขวัญ “รวมพลังไทย สร้างครอบครัว ชุมชนอุ่นใจ พ้นภัยยาเสพติด เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา มหาราชา”
โดยได้จัดกิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลกขึ้น เพื่อมุ่งเน้นให้การป้องกันไม่ให้เยาวชนไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 
ความคิดเห็น