กิจกรรมล่าสุดของไซต์

17 เม.ย. 2561 23:18 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข training OBEC
17 เม.ย. 2561 23:05 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
17 เม.ย. 2561 23:04 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
17 เม.ย. 2561 22:51 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข training OBEC
17 เม.ย. 2561 22:47 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข training OBEC
17 เม.ย. 2561 22:45 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แนบ 2018-04-11-64149.png กับ training OBEC
17 เม.ย. 2561 22:45 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แนบ 2018-04-11-68016.png กับ training OBEC
17 เม.ย. 2561 22:44 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แนบ 2018-04-11-73070.png กับ training OBEC
17 เม.ย. 2561 22:42 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แนบ 2018-04-11-99715.png กับ training OBEC
17 เม.ย. 2561 22:29 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข training OBEC
17 เม.ย. 2561 22:01 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข training OBEC
17 เม.ย. 2561 21:58 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แนบ unnamed.png กับ training OBEC
17 เม.ย. 2561 21:58 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป สร้าง training OBEC
17 เม.ย. 2561 21:57 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
17 เม.ย. 2561 21:57 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แนบ 16103403_0_20170722-114813.png กับ กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
21 ก.พ. 2561 01:10 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แนบ advertising-512.png กับ โรงเรียนภัทรบพิตร ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
21 ก.พ. 2561 01:10 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป สร้าง โรงเรียนภัทรบพิตร ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๑
21 ก.พ. 2561 01:02 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข หน้าแรก
21 ก.พ. 2561 01:01 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข หน้าแรก
21 ก.พ. 2561 01:01 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข หน้าแรก
21 ก.พ. 2561 01:00 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แนบ ประกาศรับสมัคร.jpg กับ หน้าแรก
9 ก.พ. 2561 00:14 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข หน้าแรก
3 ม.ค. 2561 18:33 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป สร้าง ประกาศ โรงเรียนภัทรบพิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๑๐๑ ล/๒๗ พิเศษ(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ธ.ค. 2560 20:09 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป สร้าง บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
26 พ.ย. 2560 19:17 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว

เก่ากว่า | ใหม่กว่า