กิจกรรมล่าสุดของไซต์

15 ธ.ค. 2562 00:56 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แนบ 1031260849-20160211-051448.jpg กับ หน้าแรก
9 ธ.ค. 2562 22:23 อิศราพร สารปรัง แก้ไข ผู้บริหาร
9 ธ.ค. 2562 22:19 อิศราพร สารปรัง แก้ไข ผู้บริหาร
9 ธ.ค. 2562 22:18 อิศราพร สารปรัง แก้ไข การงานอาชีพและเทคโนโลยี
28 พ.ย. 2562 01:08 ศิริลักษณ์ ผาใต้ แนบ logo.png กับ ยินดีต้อนรับ นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร
28 พ.ย. 2562 01:08 ศิริลักษณ์ ผาใต้ แนบ 78678191_2446931808966839_2562232147100303360_o.jpg กับ ยินดีต้อนรับ นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร
28 พ.ย. 2562 01:08 ศิริลักษณ์ ผาใต้ แนบ 78596360_2446931985633488_5170664686173028352_o.jpg กับ ยินดีต้อนรับ นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร
28 พ.ย. 2562 01:08 ศิริลักษณ์ ผาใต้ แนบ 78505589_2446932418966778_2442886808514592768_o.jpg กับ ยินดีต้อนรับ นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร
28 พ.ย. 2562 01:08 ศิริลักษณ์ ผาใต้ แนบ 78466545_2446933062300047_4298238695279951872_o.jpg กับ ยินดีต้อนรับ นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร
28 พ.ย. 2562 01:08 ศิริลักษณ์ ผาใต้ แนบ 78433248_2446933032300050_1779548467064995840_o.jpg กับ ยินดีต้อนรับ นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร
28 พ.ย. 2562 01:08 ศิริลักษณ์ ผาใต้ แนบ 78265364_2446928495633837_8880259181320339456_o.jpg กับ ยินดีต้อนรับ นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร
28 พ.ย. 2562 01:08 ศิริลักษณ์ ผาใต้ แนบ 78179395_2446932652300088_8889310893616136192_o.jpg กับ ยินดีต้อนรับ นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร
28 พ.ย. 2562 01:08 ศิริลักษณ์ ผาใต้ แนบ 78085073_2446932742300079_1544022545135566848_o.jpg กับ ยินดีต้อนรับ นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร
28 พ.ย. 2562 01:08 ศิริลักษณ์ ผาใต้ แนบ 77407990_2446930982300255_8654378939893940224_o.jpg กับ ยินดีต้อนรับ นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร
28 พ.ย. 2562 01:08 ศิริลักษณ์ ผาใต้ แนบ 77382967_2446932502300103_6246898209679998976_o.jpg กับ ยินดีต้อนรับ นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร
28 พ.ย. 2562 01:08 ศิริลักษณ์ ผาใต้ แนบ 77284173_2446930695633617_8173879168711262208_o.jpg กับ ยินดีต้อนรับ นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร
28 พ.ย. 2562 01:08 ศิริลักษณ์ ผาใต้ แนบ 77241575_2446932702300083_8463087126664183808_o.jpg กับ ยินดีต้อนรับ นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร
28 พ.ย. 2562 01:07 ศิริลักษณ์ ผาใต้ แนบ 74908186_2446932475633439_5157971606114402304_o.jpg กับ ยินดีต้อนรับ นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร
28 พ.ย. 2562 01:07 ศิริลักษณ์ ผาใต้ สร้าง ยินดีต้อนรับ นายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร
25 พ.ย. 2562 00:56 ศิริลักษณ์ ผาใต้ แนบ 78683724_2444827429177277_7922121753621430272_o.jpg กับ แสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพลอยไพลิน สว่างพล ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
25 พ.ย. 2562 00:56 ศิริลักษณ์ ผาใต้ แนบ 78625677_2444827859177234_4523867908752801792_o.jpg กับ แสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพลอยไพลิน สว่างพล ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
25 พ.ย. 2562 00:56 ศิริลักษณ์ ผาใต้ แนบ 78294000_2444827755843911_4844304578209906688_o.jpg กับ แสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพลอยไพลิน สว่างพล ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
25 พ.ย. 2562 00:56 ศิริลักษณ์ ผาใต้ แนบ 78170685_2444828332510520_2093168336228581376_o.jpg กับ แสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพลอยไพลิน สว่างพล ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
25 พ.ย. 2562 00:56 ศิริลักษณ์ ผาใต้ แนบ 78161067_2444827679177252_7480668165781848064_o.jpg กับ แสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพลอยไพลิน สว่างพล ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร
25 พ.ย. 2562 00:56 ศิริลักษณ์ ผาใต้ แนบ 77179290_2444827939177226_1745928528223797248_o.jpg กับ แสดงความยินดีกับ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นางพลอยไพลิน สว่างพล ได้ย้ายไปดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกรวดวิทยาคาร

เก่ากว่า | ใหม่กว่า