กิจกรรมล่าสุดของไซต์

4 พ.ย. 2561 18:25 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แนบ ตัวอย่างโครงการ.docx กับ กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
11 ต.ค. 2561 02:02 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
11 ต.ค. 2561 02:00 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
11 ต.ค. 2561 01:59 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
11 ต.ค. 2561 01:59 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
1 ต.ค. 2561 00:00 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
1 ต.ค. 2561 00:00 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
18 ก.ย. 2561 19:34 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข เกษียณ 2561
18 ก.ย. 2561 19:33 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แนบ 3สารจากประธาน.jpg กับ เกษียณ 2561
18 ก.ย. 2561 19:33 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แนบ 2ปกรอง-หน้า.jpg กับ เกษียณ 2561
18 ก.ย. 2561 19:32 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แนบ 1ปก กรอบทอง2.jpg กับ เกษียณ 2561
18 ก.ย. 2561 19:32 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป สร้าง เกษียณ 2561
4 ก.ย. 2561 01:53 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แนบ 40694537_10217028510843222_101712792733614080_n.jpg กับ เชิญชวนศิษย์เก่าสมัครและเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภัทรบพิตร
4 ก.ย. 2561 01:53 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แนบ 40681532_10217028495882848_2134331762354946048_n.jpg กับ เชิญชวนศิษย์เก่าสมัครและเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภัทรบพิตร
4 ก.ย. 2561 01:53 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แนบ 40654321_10217028496522864_3583753624116789248_n.jpg กับ เชิญชวนศิษย์เก่าสมัครและเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภัทรบพิตร
4 ก.ย. 2561 01:53 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แนบ 40615076_10217028496002851_2090796882920996864_n.jpg กับ เชิญชวนศิษย์เก่าสมัครและเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภัทรบพิตร
4 ก.ย. 2561 01:53 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป สร้าง เชิญชวนศิษย์เก่าสมัครและเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภัทรบพิตร
28 ส.ค. 2561 21:27 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข กลุ่มบริหารบุคคลและงบประมาณ
25 ส.ค. 2561 05:36 รัตนา ทรงทัน แนบ logo.png กับ กีฬาสีโรงเรียนภัทรบพิตร ประจำปีการศึกษา 2561
25 ส.ค. 2561 05:36 รัตนา ทรงทัน แนบ DSC_0765.JPG กับ กีฬาสีโรงเรียนภัทรบพิตร ประจำปีการศึกษา 2561
25 ส.ค. 2561 05:36 รัตนา ทรงทัน แนบ DSC_0740.JPG กับ กีฬาสีโรงเรียนภัทรบพิตร ประจำปีการศึกษา 2561
25 ส.ค. 2561 05:35 รัตนา ทรงทัน แนบ DSC_0699.JPG กับ กีฬาสีโรงเรียนภัทรบพิตร ประจำปีการศึกษา 2561
25 ส.ค. 2561 05:35 รัตนา ทรงทัน แนบ DSC_0516.JPG กับ กีฬาสีโรงเรียนภัทรบพิตร ประจำปีการศึกษา 2561
25 ส.ค. 2561 05:35 รัตนา ทรงทัน แนบ DSC_0460.JPG กับ กีฬาสีโรงเรียนภัทรบพิตร ประจำปีการศึกษา 2561
25 ส.ค. 2561 05:35 รัตนา ทรงทัน แนบ DSC_0326.JPG กับ กีฬาสีโรงเรียนภัทรบพิตร ประจำปีการศึกษา 2561

เก่ากว่า | ใหม่กว่า