กิจกรรมล่าสุดของไซต์

3 ม.ค. 2561 18:33 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป สร้าง ประกาศ โรงเรียนภัทรบพิตร เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร ๑๐๑ ล/๒๗ พิเศษ(ปรับปรุงชั้นบนเป็นโรงพลศึกษา) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
7 ธ.ค. 2560 20:09 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป สร้าง บัญชีรายชื่อผูผานการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว
26 พ.ย. 2560 19:17 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
26 พ.ย. 2560 19:15 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แนบ Document-txt-icon.png กับ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
26 พ.ย. 2560 19:12 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป สร้าง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
6 ก.ย. 2560 22:00 นายชรินทร์ ชื่นอุรา แนบ ค่ายหุ่นยนต์.jpg กับ เชิญชวนครู/นักเรียนในสังกัด สพม.๓๒ เข้าร่วมค่าย "Buriram Robot Camp 2017" ณ ศูนย์ ICT โรงเรียนภัทรบพิตร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2560
6 ก.ย. 2560 22:00 นายชรินทร์ ชื่นอุรา สร้าง เชิญชวนครู/นักเรียนในสังกัด สพม.๓๒ เข้าร่วมค่าย "Buriram Robot Camp 2017" ณ ศูนย์ ICT โรงเรียนภัทรบพิตร อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ระหว่างวันที่ 21-22 กันยายน 2560
6 ก.ย. 2560 01:55 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
6 ก.ย. 2560 01:54 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
6 ก.ย. 2560 01:53 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
5 ก.ย. 2560 22:03 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
5 ก.ย. 2560 19:04 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
5 ก.ย. 2560 18:50 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แนบ 21361249_1745606478792338_1946316899_n.jpg กับ งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
5 ก.ย. 2560 18:48 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป สร้าง งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
30 ส.ค. 2560 20:50 นายชรินทร์ ชื่นอุรา แก้ไข โรงเรียนภัทรบพิตรจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐
26 ส.ค. 2560 05:50 นายชรินทร์ ชื่นอุรา นำออกไฟล์แนบ IMG_0572.JPG จาก กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชา โรงเรียนภัทรบพิตร
26 ส.ค. 2560 05:50 นายชรินทร์ ชื่นอุรา แนบ IMG_0572.JPG กับ กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชา โรงเรียนภัทรบพิตร
12 ก.ค. 2560 00:27 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข หน้าแรก
12 ก.ค. 2560 00:27 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข หน้าแรก
12 ก.ค. 2560 00:25 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แนบ พัฒนาครู.png กับ หน้าแรก
12 ก.ค. 2560 00:23 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข หน้าแรก
12 ก.ค. 2560 00:22 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข หน้าแรก
12 ก.ค. 2560 00:22 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป อัปเดต พ.ร.บ.png
12 ก.ค. 2560 00:20 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข หน้าแรก
12 ก.ค. 2560 00:18 ชนนิกานต์ บุญยะประทีป แก้ไข หน้าแรก

เก่ากว่า | ใหม่กว่า