อบรมยาเสพติด

โพสต์2 ส.ค. 2562 02:54โดยศิริลักษณ์ ผาใต้

โรงเรียนภัทรบพิตร จังหวัดบุรีรัมย์ ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด  วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 โดยมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 3  เข้าร่วมอบรมรับฟังความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด และรับฟังข่าวสารที่เป็นประโยชน์อีกมากมาย ทางโรงเรียนขอขอบคุณคณะวิทยากรเป็นอย่างสูงที่ได้มาอบรมให้สาระความรู้ในครั้งนี้

   

   


Comments