วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

โพสต์28 มิ.ย. 2561 00:08โดยรัตนา ทรงทัน

ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 26 มิถุนายน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561
กรอบแนวคิดและคำขวัญ

“ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด” 
26 มิถุนายน วันต่อต้านย าเสพติดโลก"


 
 26 June, the International Day against Dr​ug Abuse and Illicit Trafficking

    
 
    

    Comments