วันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครู และกิจกรรม Big Cleaning Day

โพสต์14 มิ.ย. 2561 23:09โดยรัตนา ทรงทันวันที่ 7 มิถุนายน 2561 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดกิจกรรมไหว้ครู เพื่อให้นักเรียนระลึกถึงพระคุณของคุณครู และแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อคุณครู ท่านผู้อำนวยการ ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล ประธานในพิธีได้เจิมหนังสือเรียน เพื่อเป็นศิริมงคล ต่อการเรียน การสอนและมอบรางวัลการจัดพานไหว้ครู และให้กล่าวให้โอวาทกับนักเรียน เป็นอันเสร็จพิธี 

     
     
     


วันที่ 7 มิถุนายน 2561โรงเรียนภัทรบพิตร จัดกิจกรรม Big Cleaning Day หลังจากเสร็จพิธีไหว้ครู เพื่อให้ พื้นที่ภายในโรงเรียน สะอาด สวยงาม น่าอยู่ โดยความร่วมมือร่วมใจของคณะครูและนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร ทุกคนให้ความร่วมมือร่วมใจในการปฏิบัติงานอย่างดี


Comments