ทำบุญตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา

โพสต์1 เม.ย. 2564 01:43โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
ในวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนภัทรบพิตร นำโดย นายธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร ได้ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในวันมาฆบูชา โดยมีคณะผู้บริหาร คุณครูและนักเรียนภัทรบพิตรร่วมพิธี และมีกิจกรรมรณรงค์ให้นักเรียนเห็นพิษภัยของยาเสพติด ตระหนักถึงผลกระทบของการใช้ยาเสพติด กิจกรรมแจกหน้ากากอนามัยให้กับนักเรียนทุกคนโดยมูลนิธินูบูน เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณท่านมา ณ โอกาสนี้
Comments