ตารางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563

โพสต์25 พ.ย. 2563 07:35โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป   [ อัปเดต 25 พ.ย. 2563 07:36 ]
ตารางการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2/2563 กลุ่มบริหารงานวิชาการโรงเรียนภัทรบพิตร ประกาศแจ้งตารางการจัดการเรียนการสอน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563

https://drive.google.com/drive/folders/1QlAZV1d8bJbpxFWZmHFNYueSe_LfIxRY?fbclid=IwAR3knhuawTLKACOoq1C1G1F3kstAebCstv323V1ukEBZsF1nLYYKq9jNLQc


Comments