สดุดีครูกลอนสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติดโลก

โพสต์27 มิ.ย. 2559 00:37โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
    วันที่ 24 มิถุนายม 2559 โรงเรียนภัทรบพิตร ได้จัดกิจกรรมสดุดีครูกลอนสุนทรภู่และต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อแสดงความเชิดชูเกียรติประวัติของท่านสุนทรภู่และอนุรักษ์ภาษาไทยอันเป็นเอกลักษณ์วัฒนธรรมที่ล้ำค่าของชาติไว้ โดยมีว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล เป็นประธานในพิธี มีกิจกรรมมอบรางวัลการประกวดเขียนเรียงความ คัดลายมือ แต่งกลอน ตอบปัญหาชิงรางวัล ฯลฯ มีการแสดงละครของนักเรียน และวงดนตรีจากวงบังเอิญของโรงเรียนภัทรบพิตร
Comments