แสดงความยินดีในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ

โพสต์1 เม.ย. 2564 01:34โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 โรงเรียนภัทรบพิตรนำโดยท่านผู้อำนวยการธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับท่านรองผู้อำนวยการและคุณครูในโอกาสเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษ
Comments