แสดงความยินดีกับท่านรองฯ

โพสต์8 พ.ย. 2563 19:38โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
วันที่ 6 พฤศจิกายน 2563 ท่านผู้อำนวยการวีระศักดิ์ พินิจ และคณะครูโรงเรียนภัทรบพิตร ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณครูปริญญา ดลเสมอ คุณครูพรทิวา สิงห์พันธ์ และคุณครูพลวัฒน์ สวัสดิ์สิงห์ ในโอกาสรับตำแหน่งใหม่เป็นรองผู้อำนวยการโรงเรียน โดยท่านรองฯปริญญา ดลเสมอ ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนเหลืองพนาวิทยาคม ท่านรองฯพรทิวา สิงห์พันธ์ ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนลำปลายมาศ และท่านรองฯพลวัฒน์ สวัสดิ์สิงห์ ไปดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนสุรินทร์ราชมงคล

Comments