โรงเรียนภัทรบพิตรรับการประเมิน

โพสต์8 ส.ค. 2562 03:22โดยศิริลักษณ์ ผาใต้   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2562 02:46 ]

วันที่ 5 สิงหาคม 2562 โรงเรียนภัทรบพิตร รับการประเมินจากคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32 ณ ห้องประชุมทัศนภัทร

   

   Comments