โรงเรียนภัทรบพิตรจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐

โพสต์26 ส.ค. 2560 06:33โดยนายชรินทร์ ชื่นอุรา   [ อัปเดต 30 ส.ค. 2560 20:50 ]

โรงเรียนภัทรบพิตรจัดกิจกรรมวันแม่ ประจำปี ๒๕๖๐ ในวันศุกร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ ณ หอประชุมสุภัทรบพิตร เนื่องในวันที่ ๑๒ สิงหาคม ของทุกปีเป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และถือเป็นวันที่มีความสำคัญยิ่งสำหรับปวงชนชาวไทย เพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน โรงเรียนภัทรบพิตรได้จิดกิจกรรมให้นักเรียนเห็นความสำคัญ และ รำลึกถึงบุญคุณของแม่ผุ้ให้กำเนิด ตลอดจนให้นักเรียนได้แสดงความรักความกตัญญูกตเวทีที่มีต่อแม่

Comments