รักและเห็นคุณค่าในตนเอง

โพสต์18 ก.ค. 2561 21:53โดยรัตนา ทรงทัน

        การอบรมโครงการรักและเห็นคุณค่าในตนเอง ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่1-6  ระหว่างวันที่ 5-6 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมรติภัทร โรงเรียนภัทรบพิตร

Comments