รับการตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19

โพสต์21 ก.ย. 2563 03:14โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป   [ อัปเดต 21 ก.ย. 2563 18:49 ]
วันที่ 21 กันยายน 2563 เจ้าหน้าที่สำนักงานสาธารสุขจังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 32 เข้าตรวจเยี่ยมโรงเรียนในการเตรียมความพร้อมหลังเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ณ ห้องประชุมรติภัทร โดยทางโรงเรียนได้นำเสนอผลการดำเนินงานตามมาตรการป้องกันโควิด-19 ของโรงเรียนภัทรบพิตร ทางด้านมาตรการต่างๆ การเตรียมการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ คณะกรรมการมีการสัมภาษณ์นักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตรพร้อมตอบแบบสอบถามตามมาตรการโควิด-19 และ คณะกรรมการมีการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานที่ต่าง ๆ บริเวณโรงเรียน ซึ่งเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดี
Comments