รับการประเมินติดตามผลต้นแบบโรงเรียนในฝัน

โพสต์12 ก.ค. 2559 01:06โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
วันที่ 11 กรกฏาคม 2559 โรงเรียนภัทรบพิตร รับการประเมินความยั้งยืนต้นแบบโรงเรียนในฝัน สู่โรงเรียนมาตรฐานสากล ประจำปี 2559 จากคณะกรรมการติดตามผล โดยมีว่าที่ พต.สุพจน์ ธนานุกูล ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร คณะครูและนักเรียนให้การต้อนรับ การประเมินเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
Comments