ประเพณีรับน้องวิ่งขึ้นเขาไหว้พระสุภัทรบพิตร

โพสต์16 มิ.ย. 2559 22:49โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2559 22:49 ]
       ประเพณีรับน้องวิ่งขึ้นเขากระโดง ไหว้พระสุภัทรบพิตร เป็นกิจกรรมรับน้องใหม่ของนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตร ซึ่งจะจัดขึ้นในวันไหว้ครูของทุกปี เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่ลูกเทาเหลือง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ม.4 ทุกคน และให้รุ่นพี่รุ่นน้องได้ทำกิจกรรมร่วมกัน ขึ้นไปไหว้พระสุภัทรบพิตร ซึ่งถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองของชาวบุรีรัมย์
Comments