ประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน

โพสต์2 ส.ค. 2562 03:03โดยศิริลักษณ์ ผาใต้   [ อัปเดต 3 ส.ค. 2562 23:22 ]

วันที่ 17 มิถุนายน 2562 โรงเรียนภัทรบพิตร ได้รับการประเมินระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ปีการศึกษา 2562 ทางโรงเรียนต้องขอขอบพระคุณคณะกรรมการเป็นอย่างสูง ที่ได้ให้คำชี้แนะแนวทางในการพัฒนา ป้องกัน ช่วยเหลือ ส่งเสริมผู้เรียนให้มีคุณภาพยิ่งๆขึ้นไป และขอขอบคุณแขกผู้มีเกียรติทุกๆท่าน ที่มาร่วมเป็นเกียรติในการประเมินครั้งนี้ และขอให้นักเรียนทุกๆคนได้เก็บประสบการและพัฒนาตนเองให้ดียิ่งๆขึ้นไป

   

   Comments