ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

โพสต์1 เม.ย. 2564 02:10โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
โรงเรียนภัทรบพิตร ประกาศรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ มัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 24-28 เมษายน 2564 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมรติภัทร (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)Comments