พิธีมอบเกียรติบัตร คนดีศรีภัทร และการแข่งขัน 180 IQ

โพสต์18 ก.ค. 2561 23:32โดยรัตนา ทรงทัน

            วันที่ 19 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนภัทรบพิตร ได้จัดพิธีมอบเกียรติบัตร คนดีศรีภัทร และการแข่งขันทางคณิตศาสตร์ 180 ไอคิว ที่ลานหน้าเสาธง เพื่อเป็นเกียรติประวัติแก่นักเรียน

       

Comments