พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล

โพสต์24 ก.ค. 2563 00:50โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2563 โรงเรียนภัทรบพิตร จัดพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำโดยนายวีระศักดิ์ พินิจ ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรบพิตร ร่วมลงนามถวายพระพรและร่วมกันยืนร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และเพลง สดุดีจอมราชา            

                  

Comments