ภ.บ.รวมใจถวายอาลัยพ่อหลวง

โพสต์23 พ.ย. 2559 21:23โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป

วันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ คณะผู้บริหาร คุ
ณครู บุคลากรและนักเรียน โรงเรียนภัทรบพิตร แสดงพลังความรัก สามัคคี จัดกิจกรรมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ แปลอักษรน้อมเกล้าฯถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
Comments