นักเรียนเข้าร่วมประกวดชนะเลิศรายการขับร้องเพลงลูกทุ่ง

โพสต์27 ก.ย. 2563 20:38โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
วันที่ 26 กันยายน 2563 โรงเรียนภัทรบพิตรนำนักเรียนเข้าร่วมประกวด ชนะเลิศรายการขับร้องเพลงลูกทุ่ง กิจกรรมเยาวชนต้นกล้านันทนาการ จัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์ จัดขึ้น ณ โดมเทศบาลเมืองบุรีรัมย์ โดยได้รับถ้วยรางวัล พร้อมเงินสดจำนวน 3 รายการ
- ชนะเลิศการประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย นางสาววิไลรัตน์ อินขำ
- รองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ด.ญ.ศศิวิมล คันธะมาล
- รองชนะเลิศอันดับ 2 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่งระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ด.ญ.สุดารัตน์ กิรัมย์
- รางวัลชมเชยประกวดวงสตริง วงภูกระโดง
ภายใต้การสนับสนุนโดยท่านผู้อำนวยการวีระศักดิ์ พินิจ ฝึกซ้อมโดย คุณครูสวัสดิ์ คะรุรัมย์ ,คุณครูสุรชัย นวนสาย, คุณครูกฤษฎา แสงรัตน์(นศ.ฝึกประสบการณ์) ,คุณครูสุวัฒน์ กลิ่นศรีสุข (นศ.ฝึกประสบการณ์)
Comments