มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์

โพสต์23 ก.ย. 2563 19:22โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
วันที่ 24 กันยายน 2563 ท่านผู้อำนวยการวีระศักดิ์ พินิจ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนห้องพิเศษวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการ “ส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิทยาศาสตร์” ในโอกาส ผ่านการอบรมค่ายปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ซึ่งโรงเรียนภัทรบพิตร ร่วมกับ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 19 – 20 กันยายน 2563 หลังจากกิจกรรมท่านผู้อำนวยการได้ให้โอวาทแก่นักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตรทุกคน

           

            


Comments