กิจกรรมวันวันคริสต์มาส

โพสต์27 ก.พ. 2563 19:15โดยศิริลักษณ์ ผาใต้
วันศุกร์ที่ 20 ธันวาคม 2562
โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาส
ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนภัทรบพิตร

     

     

              

     Comments