กิจกรรมวันตรุษจีน

โพสต์1 เม.ย. 2564 01:12โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนภัทรบพิตร ได้จัดกิจกรรมวันตรุษจีน นำโดยท่านผู้อำนวยการธัชเวชช์ ศานติบูรณ์ ท่านรองผู้อำนวยการ คณะครู และนักเรียน ร่วมในพิธีเปิดและชมการแสดงต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิถีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายจีน เนื่องในเทศกาลตรุษจีน
Comments