กิจกรรมวันสุนทรภู่

โพสต์28 มิ.ย. 2561 00:23โดยรัตนา ทรงทัน

        วันที่ 26 มิถุนายน 2561 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ณ หอประชุม สุภัทรบพิตร  โดยมีการแสดงละครในวรรณคดี การประกวดตัวละครนางผีเสื้อสมุทร การประกวดคัดลายมือ การประกวดวาดภาพ และการประกวดการอ่านทำนองเสนาะ
Comments