กิจกรรมวันส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560

โพสต์10 ม.ค. 2560 21:23โดยไม่ทราบผู้ใช้

โรงเรียนภัทรบพิตร จัดกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2560 กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพื่อความเป็นศิริมงคล
และรักษาไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม


 
 
 
 
 


Comments