กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและวันชาติไทย

โพสต์27 ก.พ. 2563 19:07โดยศิริลักษณ์ ผาใต้   [ อัปเดต 27 ก.พ. 2563 19:07 ]
กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติและเป็นวันชาติไทย

              เนื่องด้วยในวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี เป็นวันสำคัญของชาติไทย คือ วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นวันพ่อแห่งชาติและเป็นวันชาติไทย เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่พระราชทานต่อประเทศและชาวไทยเสมอมา โรงเรียนภัทรบพิตรจึงกำหนดจัดกิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ เพื่อเทิดพระเกียรติพระองค์ท่าน ในวันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 08:30 น. ถึง เวลา 10:30 น. ณโดมอเนกประสงค์


Comments