กิจกรรมวันลอยกระทง

โพสต์21 ม.ค. 2559 23:10โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
      โรงเรียนภัทรบพิตร ได้จัดงานกิจกรรมวันลอยกระทง ขึ้นเพื่อเป็นการร่วมสืบสานประเพณีไทย เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2558 โดยภายในงานได้จัดกิจกรรม ประกวดกระทง และการจัดงานประกวดนางนพมาศ โดยให้ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องเข้าแข่งขัน 


 ภาพบรรยากาศComments