กิจกรรมวันคริสต์มาส

โพสต์22 ม.ค. 2559 00:15โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
โรงเรียนภัทรบพิตร โดยกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ ได้จัดกิจกรรมวันคริสต์มาสขึ้น ในวันที่ 25 ธันวาคม 2558 โดยจัดกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น กิจกรรมแจกของขวัญจากซานตาคลอส ร้องเพลงประสานเสียง การแสดงละครภาษาอังกฤษ การประกวดแซนต้า แซนตี้ และกิจกรรมอื่นๆอีกมากมาย
ในการจัดกิจกรรมวันคริสต์มาสนี้เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนเรียนรู้และเข้าใจ
เทศกาลสำคัญๆของเจ้าของภาษา ฝึกฝนให้นักเรียนกล้าแสดงออก 
จนรู้จักการทำงานร่วมกันอย่างมีความสุขและความรับผิดชอบ

ภาพบรรยากาศComments