กิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันวันอาสาฬหบูชา โรงเรียนภัทรบพิตร

โพสต์6 ก.ค. 2560 22:53โดยนายชรินทร์ ชื่นอุรา

"เนื่องในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา" โรงเรียนภัทรบพิตร จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวันอาสาฬหบูชา เพื่อส่งเสริมคุณธรรมและจริยะธรรมที่ดีให้กับบุคลากรและนักเรียนภายในโรงเรียนภัทรบพิตร กิจกรรมเริ่มตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐ - ๑๐.๒๐ น. ณ ลานการเวกโรงเรียนภัทรบพิตร จ.บุรีรัมย์

Comments