กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา

โพสต์22 พ.ค. 2559 22:56โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
        โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันวิสาขบูชา วันสำคัญของโลก ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2559 นำโดยท่านผู้อำนวยการ     ว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล ประธานในพิธี ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนภัทรบพิตรทุกคน ได้ร่วมพิธีทางพระพุทธศาสนา ฟังธรรมเทศนา และเวียนเทียน
Comments