กิจกรรมรวมพลังแห่งความดี

โพสต์23 พ.ย. 2559 05:20โดยไม่ทราบผู้ใช้
วันที่ 22 พฤศจิกายน พ.ศ. 2559 ผู้บริหาร คณะครูและนักเรียน โรงเรียนภัทรบพิตร ได้จัดกิจกรรมรวมพลังแห่งความดีและบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กล่าวถวายสัตย์ปฏิญาณแสดงความจงรักภักดีต่อหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี
#สํานึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้Comments