กิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2559

โพสต์16 มิ.ย. 2559 21:15โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป   [ อัปเดต 16 มิ.ย. 2559 21:20 ]
         วันที่ 16 มิถุนายน 2559 โรงเรียนภัทรบพิตร ได้จัดกิจกรรมไหว้ครูประจำปี 2559 โดยมีว่าที่ พ.ต.สุพจน์ ธนานุกูล เป็นประธานในพิธี มีการแสดงชุดเทิดไท้บูชาครู มีตัวแทนศิษย์เก่ารุ่นแรก(2521) นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 ร่วมนำพานที่ทำจากดอกไม้ มาไหว้ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ และครูประจำชั้น หลังจากนั้นได้มีการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติดีแต่ฐานนะยากจน

            

               
     Comments