โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม

โพสต์25 มิ.ย. 2561 23:00โดยรัตนา ทรงทัน   [ อัปเดต 26 มิ.ย. 2561 01:43 ]

วันที่21-22 มิถุนายน พ.ศ. 2561 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ หอประชุมสุภัทรบพิตรโรงเรียนภัทรบพิตร

Comments