โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การบริหารจัดการระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ต

โพสต์18 ก.ค. 2561 22:11โดยรัตนา ทรงทัน   [ อัปเดต 18 ก.ค. 2561 22:14 ]

            วันที่ 11 กรกฎาคม 2561 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัด โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ การบริหารจัดการระบบโครงข่ายอินเตอร์เน็ตในสถานศึกษา ณ ห้องประชุมรติภัทร โรงเรียนภัทรบพิตร

Comments