โครงการพัฒนาทักษาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการบูรณาการสะเต็มศึกษา

โพสต์18 ก.ค. 2561 21:37โดยรัตนา ทรงทัน

วันที่ 28 มิถุนายน 2561 นักศึกษาฝึกประสบการวิชาชีพครูได้จัด กิจกรรมโครงการพัฒนาทักษาผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ด้วยการบูรณาการสะเต็มศึกษา ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3/1 - 3/3  ณ หอประชุมสุภัทรบพิตร โรงเรียนภัทรบพิตร

        

        

Comments