โครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนปี 2562

โพสต์4 ส.ค. 2562 08:54โดยศิริลักษณ์ ผาใต้   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2562 02:47 ]

          โรงเรียนภัทรบพิตรร่วมกับมูลนิธิครอบครัวพอเพียงได้จัดโครงการครอบครัวพอเพียงสู่สถานศึกษาและชุมชนปี 2562 กิจกรรมศาสตร์กษัตริย์สู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน แนวทางการบริหารจัดการศูนย์ครอบครัวพอเพียงปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 1 สิงหาคม 2562 ณ ห้องประชุมรติภัทร โรงเรียนภัทรบพิตร

   

   

   

   
Comments