โครงการบูรณาการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21

โพสต์8 ส.ค. 2562 03:31โดยศิริลักษณ์ ผาใต้   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2562 02:44 ]

โครงการบูรณาการส่งเสริมทักษะการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21
"ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1"
วันที่ 6 สิงหาคม 2562
ณ โดมอเนกประสงค์ โรงเรียนภัทรบพิตร

   


Comments