ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน

โพสต์3 ส.ค. 2562 23:09โดยศิริลักษณ์ ผาใต้   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2562 02:48 ]

โรงเรียนภัทรบพิตร จัดกิจกรรม "ค่ายเยาวชนคนดีของแผ่นดิน" ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 20 - 21 มิถุนายน 2562 ณ หอประชุมสุภัทรบพิตร โรงเรียนภัทรบพิตร เพื่อปลูกฝั่งจิตสำนึกและวินัยในการเป็นคนดีของแผ่นดิน

   

   Comments