ค่ายนักเรียนแกนนำ ICT ปี2562

โพสต์4 ส.ค. 2562 00:12โดยศิริลักษณ์ ผาใต้   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2562 02:47 ]

โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ค่ายเยาวชนแกนนำ ICT ประจำปี 2562" หลักสูตร STEM ศึกษา ตอน : หุ่นยนต์อัตโนมัติ MYROBOT : BIT ระหว่างวันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมรติภัตร โรงเรียนภัทรบพิตร โดยนายรณชัย สุขสมบูรณ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 32 จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วย ศน.อภิณญาณ บุญอุไร, ศน.ปราณีต ธนะนิมิตร, ศน.สุจิตรา กุสิรัมย์ และนายประกอบ จันทร์ประโคน ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ "ค่ายนักเรียนแกนนำด้าน ICT ประจำปี 2562" หลักสูตร STEM ศึกษา หุ่นยนต์อัตโนมัติ MyRobot:Bit ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2562 ณ ห้องประชุมรติภัทร ร.ร.ภัทรบพิตร อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ และได้รับการสนับสนุนรางวัลให้กับนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการโดย หจก.บุรีรัมย์คอมพิวเตอร์ ขอขอบพระคุณท่านประธานเป็นอย่างยิ่งที่ให้ความตระหนักในการจัดกิจกรรมผู้เรียนด้าน (Programming&Codig)

   

   

   

   
Comments