การประชุมผู้ปกครองในชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2/2559

โพสต์24 ม.ค. 2560 23:07โดยไม่ทราบผู้ใช้

วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2560 โรงเรียนภัทรบพิตรได้จัดการประชุมผู้ปกครองขึ้น 
เพื่อเป็นการได้พบปะพูดคุยกับผู้ปกครองของนักเรียนถึงผลการเรียนของนักเรียนแต่ละคน

Comments