เดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด

โพสต์4 ส.ค. 2562 08:35โดยศิริลักษณ์ ผาใต้   [ อัปเดต 23 ส.ค. 2562 02:47 ]

โรงเรียนภัทรบพิตรได้รวมเดินสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี ยุวกาชาด เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในงานเฉลิมพระเกียรติ พระเจ้าอยู่หัววชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์
   

   


   

   

   

   


Comments