เชิญชวนศิษย์เก่าสมัครและเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภัทรบพิตร

โพสต์4 ก.ย. 2561 01:53โดยชนนิกานต์ บุญยะประทีป
ประชาสัมพันธ์ไปยังศิษย์เก่าโรงเรียนภัทรบพิตร ทุกท่าน ทุกรุ่น ด้วยชมรมศิษย์เก่าได้ประชุมเพื่อก่อตั้งสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภัทรบพิตร ขึ้นและได้ประกาศให้ศิษย์เก่าทุกท่านทุกรุ่นได้สมัครเป็นสมาชิกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภัทรบพิตร เพื่อทำประโยชน์ให้กับโรงเรียนและนักเรียนรุ่นน้อง ในการนี้เชิญชวนสมาชิกให้สมัคร/สรรหา นายกสมาคมศิษย์เก่าฯ ในวันที่ 22 กันยายน 2561 นี้เชิญชวนศิษย์เก่าทุกท่านสมัครและเลือกตั้งนายกสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนภัทรบพิตร ณ ห้องโสตทัศนศึกษา อาคาร 2 ชั้น 2 และร่วมประชุมเตรียมจัดงานคืนสู้เหย้า เทาเหลือง คืนถิ่น 40 ปี ภัทรบพิตร ในวันที่ 22 ธันวาคม 2561 จึงแจ้งประชาสัมพันธ์ ทุก ๆ ท่าน
รายละเอียดเพิ่มเติม  https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=10217028522443512&id=1181014604Comments